Voorwaarden

Deze website wordt beheerd door de World Health and Life Coalition (“COMUSAV”). Lees deze Algemene Voorwaarden aandachtig door.

Door deze website te bezoeken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze voorwaarden, inclusief de Privacybeleid van COMUSAV. Als u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, mag u deze website niet openen of bekijken.

LEES DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN VOORDAT U DEZE WEBSITE GEBRUIKT:

 1. Hoewel COMUSAV alles in het werk heeft gesteld om ervoor te zorgen dat de informatie op deze website correct was op het moment van opname, dient u zich ervan bewust te zijn dat COMUSAV geen verantwoordelijkheid aanvaardt indien de informatie onvolledig, onjuist of verouderd is.
 2. Behalve zoals uitdrukkelijk vermeld op deze website, is COMUSAV niet verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van een webpagina of bericht dat door u is verzonden of ontvangen.
 3. Alle huidige en toekomstige auteursrechten, handelsmerken en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot deze website behoren toe aan COMUSAV en haar licentiegevers. U verwerft geen andere rechten op de Website dan het beperkte recht om de Website te gebruiken in overeenstemming met deze Voorwaarden. U stemt ermee in om de eigendomsrechten van COMUSAV en haar licentiegevers te beschermen, en gaat ermee akkoord COMUSAV onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen op d.juridica@comusav.com bij het vernemen van ongeoorloofde toegang of enig gebruik van de website dat inbreuk maakt op eigendomsrechten.
 4. U mag informatie en inhoud van deze website uitsluitend afdrukken of downloaden voor uw persoonlijk, niet-commercieel gebruik of het niet-commerciële gebruik van uw organisatie. U mag in geen enkel medium enig deel van deze website of de inhoud ervan te koop aanbieden, verkopen of distribueren. U mag geen enkel deel van de website beschikbaar stellen als onderdeel van een andere website, al dan niet door middel van hyperlinks op internet of anderszins, tenzij met schriftelijke toestemming van COMUSAV. Om autorisatie aan te vragen, moet u een e-mail sturen naar: d.juridica@comusav.com  met de volgende gegevens: (a) uw naam of de naam van de technische contactpersoon die verantwoordelijk is voor de links; (b) uw bedrijfsnaam; (c) het e-mailadres en telefoonnummer of technisch contact dat verantwoordelijk is voor de links; en (d) het adres van de website waar de links naar de startpagina zullen verschijnen. U mag op geen enkele manier de naam COMUSAV gebruiken of het merk COMUSAV misbruiken; dergelijk gebruik of misbruik wordt uitsluitend naar goeddunken van COMUSAV bepaald.
 5. U zult deze website niet gebruiken voor illegale doeleinden en u stemt er in het bijzonder mee in geen advertenties te verzenden, gebruiken, kopiëren, publiceren of toe te staan ​​die lasterlijk of obsceen zijn of die beledigend, onfatsoenlijk zijn of die de privacy van gebruikers of personen schendt . U stemt ermee in geen ongevraagde reclame- of promotiematerialen, spam of soortgelijke materialen of volumeberichten te verzenden die de werking van deze website of het genot van deze website door andere bezoekers kunnen belemmeren.
 6. COMUSAV behoudt zich het recht voor om te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving deze website geheel of gedeeltelijk te verbeteren, wijzigen, wijzigen, onderbreken of permanent op te schorten en de toegang ertoe te beperken of te verbieden.
 7. Informatie verkregen van deze website zal als vertrouwelijk worden behandeld en zal niet openbaar worden gemaakt, behalve in overeenstemming met ons privacybeleid of de instructies ervan.
 8. Hoewel deze website links naar andere websites kan bevatten, heeft COMUSAV geen controle over dergelijke sites. COMUSAV kan geen enkele verantwoordelijkheid aanvaarden voor de nauwkeurigheid of het gebrek aan inhoud, of de veiligheid van enige activiteit die op andere sites wordt uitgevoerd. Uw gebruik van dergelijke sites is op eigen risico.
 9. Als u deze voorwaarden schendt, kan COMUSAV, optioneel, uw toegang tot deze website opschorten en u verdere toegang weigeren.
 10. Deze website wordt u gratis ter beschikking gesteld zonder enige garantie, tenzij specifiek vermeld, en COMUSAV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid die voortvloeit uit deze website. Uw enige verhaal is het stopzetten van het gebruik van deze website.
 11. Deze voorwaarden kunnen van tijd tot tijd door COMUSAV worden gewijzigd. Uw gebruik van deze website na dergelijke wijzigingen houdt in dat u deze wijzigingen accepteert.
 12. Deze algemene voorwaarden en de inhoud van deze website worden beheerst door het Spaanse recht, waarvan de rechtbanken exclusief bevoegd zijn.
 13. Elke vraag of vraag die u heeft met betrekking tot deze website of met betrekking tot COMUSAV moet worden verzonden via ons contactformulier, of u kunt ons schrijven op: d.juridica@comusav.com

COMUSAV-menu

in contact te blijven

We nodigen je uit om lid te worden van een van onze speciale gemeenschappen die we op Telegram hebben.

+ 56,300 abonnees

+ 4,500 abonnees

+ 1,200 abonnees